No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Lịch công tác Năm 2022
Tuần 4, từ ngày 17 tháng 1 năm 2022 tới ngày 23 tháng 1 năm 2022
Từ ngày 10/01/2022 tới ngày 16/01/2022
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 17/01/2022
Thứ ba
Ngày 18/01/2022
Thứ tư
Ngày 19/01/2022
Thứ năm
Ngày 20/01/2022
Thứ sáu
Ngày 21/01/2022
Thứ bảy
Ngày 22/01/2022
Chủ nhật
Ngày 23/01/2022
Ghi chú:
Thông tin mới nhất
Đăng nhập