Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Ban giám đốc

Giám đốc:

 Ths/Bs: Nguyễn Hữu Thùy

Tin khác
Đăng nhập