Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Danh sách cán bộ tham gia KCB tại Trung Tâm Y Tế Kiến An
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
1. Tên cơ sở khám chữa bệnh: Trung tâm Y tế quận Kiến An
2. Địa chỉ: Số 360 đường Trần Thành Ngọ - Phường Trần Thành Ngọ - Quận Kiến An - TP. Hải Phòng
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn Ghi chú 
1 2 3 4 6 7
1 Nguyễn Quốc Hạnh 000461/HP- CCHN KB, CB Nội TH, CK Ngoại Giám đốc  
2 Nguyễn Thị Vượng 000620/HP-CCHN KB, CB CK sản-KHHGĐ Phó Giám đốc  
3 Nguyễn Hữu Thùy 003948/HP- CCHN KB, CB CK Ngoại; Nội Phó Giám đốc  
4 Nguyễn Văn Nhất 000401/HP- CCHN KB,CB Nội tổng hợp Trưởng phòng KHTH  
5 Trần Quý Đôn 003290/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Trưởng phòng Điều dưỡng  
6 Vũ Thị Hạnh 003307/HP- CCHN Theo TT 12/2011/TT-BYT ngạch hộ sinh Phòng KHTH  
7 Đỗ Văn Kiền 003316/HP- CCHN Theo TT 12/2011/TT-BYT ngạch hộ sinh Trưởng phòng Tổ chức HC  
8 Phạm Văn Vinh 003287/HP- CCHN KB, CB Nội khoa, CK Mắt Đội trưởng Đội YTDP  
9 Trần Thị Mai 003314/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Đội YTDP  
10 Nguyễn Thị Hà 003312/HP- CCHN Theo TT 12/2011/TT-BYT ngạch hộ sinh Đội YTDP  
11 Nguyễn Đức Thịnh 003282/HP- CCHN KB, CB Nội khoa Trưởng khoa Khám bệnh  
12 Nguyễn Văn Hải 000323/HP- CCHN KB, CB CK Răng Hàm Mặt Phó Trưởng khoa Khám bệnh  
13 Vũ Thị Tâm 003284/HP- CCHN KB, CB CK Tai Mũi Họng, Nội khoa Bác sỹ KKB  
14 Nguyễn Việt Linh 009758/HP-CCHN KB, CB CK Răng Hàm Mặt Bác sỹ KKB  
15 Nguyễn Thị Hường 003313/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Khoa Khám bệnh  
16 Vũ Thị Phương Anh 003474/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Khoa Khám bệnh  
17 Nguyễn Thị Nhung 003294/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Khoa Khám bệnh  
18 Lã Thị Thu Huyền 0008948/HP-CCHN Theo TT 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y Khoa Khám bệnh  
19 Nguyễn Thị Yến 003297/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Khoa Khám bệnh  
20 Lê Thị Thao 000195/HP- CCHN KB,CB Nội tổng hợp Phụ trách khoa Nội tổng hợp  
21 Phạm Khắc Tùng 009253/HP- CCHN KB, CB Nội khoa, Nhi khoa Bác sỹ khoa Nội tổng hợp  
22 Đinh Thị Yến 003310/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp  
23 Lê Thị Vân Anh 003295/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp  
24 Nguyễn Thị Huyền Trang 003304/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp  
25 Phạm Ngọc Lan 000450/HP- CCHN Dịch vụ y tế Khoa Nội tổng hợp  
26 Trần Nam Thành 003447/HP- CCHN KB, CB CK Ngoại Bác sỹ kgoa Ngoại tổng hợp  
27 Vũ Hoàng Anh 003299/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp  
28 Nguyễn Thị Kim Yến 003298/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp  
29 Nguyễn Thị Thắm 003303/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp  
30 Nguyễn Thị Nga 003300/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp  
31 Lương Thị Chiến 003283/HP- CCHN KB, CB CK Phụ Sản-KHHGĐ Phó Trưởng khoa Sản KHHGĐ  
32 Nguyễn Thị Toan 010120/HP-CCHN KB, CB CK Sản phụ khoa Bác sỹ khoa Sản KHHGĐ  
33 Vũ Thị Tươi 003311/HP- CCHN Theo TT 12/2011/TT-BYT ngạch hộ sinh Khoa Sản KHHGĐ  
34 Bùi Thị Chiến 003292/HP- CCHN Theo TT 12/2011/TT-BYT ngạch hộ sinh Khoa Sản KHHGĐ  
35 Nguyễn Thị Hường  003308/HP- CCHN Theo TT 12/2011/TT-BYT ngạch hộ sinh Khoa Sản KHHGĐ  
36 Ngô Thị Hồng Hoa 003309/HP- CCHN Theo TT 12/2011/TT-BYT ngạch hộ sinh Khoa Sản KHHGĐ  
37 Đoàn Thị Chín 000617/HP- CCHN KCB chuyên khoa Sản- KHHGĐ,PKCĐHA Trưởng khoa Xét nghiệm và CĐHA  
38 Phạm Thị Tuyết Nhung 003285/HP- CCHN KB,CB Nội khoa Bác sỹ khoa Xét nghiệm và CĐHA  
39 Cao Thị Đào 003293/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Khoa Xét nghiệm và CĐHA  
40 Dương Tiến Lâm 003320/HP- CCHN thực hiện KT chụp Xquang Khoa Xét nghiệm và CĐHA  
41 Nguyễn Trung Kiên 001261/HP- CCHN Phòng xét nghiệm Khoa Xét nghiệm và CĐHA  
42 Nguyễn Thị Hương 003296/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Khoa Xét nghiệm và CĐHA  
43 Lương Văn Thắng 003306/HP- CCHN Thực hiện KT chụp Xquang Khoa Xét nghiệm và CĐHA  
44 Bùi Thị Quế 003305/HP- CCHN Thực hiện KT xét nghiệm Khoa Xét nghiệm và CĐHA  
45 Phạm Duy Tiền 003319/HP- CCHN KB, CB bằng YHCT Phụ trách khoa YHCT  
46 Nguyễn Thị Mai Anh 003317/HP-CCHN KB, CB bằng YHCT Bác sỹ khoa YHCT  
47 Hoàng Thị Hồng Hà 009263/HP-CCHN KB, CB bằng YHCT Y sỹ điều trị khoa YHCT  
48 Trịnh Thị Huyền Trang 003318/HP- CCHN KB, CB bằng YHCT Y sỹ điều trị khoa YHCT  
49 Lê Vân Anh 003301/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Khoa YHCT  
50 Đỗ Thị Lan Hương 003302/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Khoa YHCT  
51 Trần Thị Thanh Thúy 003321/HP- CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng Khoa KB  
52 Hoàng Thị Hiên     Phụ trách khoa Dược Khoa Dược
53 Vũ Hồng Ngọc Hưng     Dược sỹ ĐH Khoa Dược
54 Nguyễn Thúy Hạnh     Dược sỹ ĐH Khoa Dược
55 Nguyễn Thái Hải Hà     Dược sỹ TH Khoa Dược
56 Nguyễn Thị Hà     Dược sỹ TH Khoa Dược
Kiến An, ngày 17 tháng 12 năm 2018
XÁC NHẬN CỦA SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH
GIÁM ĐỐC
ThS.BSCKII Nguyễn Quốc Hạnh
Đăng nhập