Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Chức năng của Trung tâm

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN KIẾN AN

Trung tâm y tế Kiến An có 80 giường bệnh, tổ chức theo mô hình bệnh viện hạng III với 2 chức năng Bệnh viện và Trung tâm y tế dự phòng.

Tổng số có 122 cán bộ công nhân viên trong đó Trung tâm y tế có 65 cán bộ, Trạm y tế có 57 cán bộ.

Trình độ cán bộ:

-        Bác sĩ chuyên khoa II: 2

-        Thạc sĩ y khoa: 3

-        Bác sĩ chuyên khoa I: 7

-        Dược sĩ chuyên khoa I: 1

-        Bác sĩ: 10

-        Đại học điều dưỡng: 4

-        Đại học khác: 6

-        Điều dưỡng kỹ thuật viên: 88

-        Lao động khác: 3

Ban giám đốc: 3

Có 03 phòng ban chức năng:

-        Kế hoạch tổng hợp

-        Tài chính kế toán

-        Tổ chức hành chính

Có 07 khoa KCB

-        Khoa khám bệnh

-        Khoa Nội tổng hợp

-        Khoa Ngoại tổng hợp

-        Khoa sản

-        Khoa Y học cổ truyền

-        Khoa dược

-        Khoa xét nghiệm  & CĐHA

Khối y tế dự phòng

-        Đội y tế dự phòng

-        10 trạm y tế.


Tin khác
Đăng nhập